Tutvustus

Kodukoha Kompass

2020⁣. aasta suvel ilmunud Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ (peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping) mõtestas 21. sajandi Eesti ruumilist olukorda ning selle seoseid heaolu, tervise ja demokraatiaga. Kannustatuna teadlaste sõnumitest ja vajadusest inimarengu aruannet ühiskonnas populariseerida, käivitas Eesti Koostöö Kogu 2020. augustist 2021. aasta novembrini kestnud jätkuprojekti „Kodukoha kompass“.

„Kodukoha kompass“ oli läbi kümne Eesti maakonna keskuse rännanud näitus, mis avas linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsus kohalikke mõtlema, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi.

Käesolev e-Kodukoha kompassi käsiraamat koondab kokku kõik näituse jaoks loodud sisumaterjalid ja kompass-ketta paigahindamise metoodika kirjelduse.

Lisaks avalikustame koostöös MTÜ Elav Tänav valminud 12 inspireerivat linnaruumi elavdamise näidet ja kogemuslugu. Selle eesmärk on pakkuda lihtsaid, eripalgelisi ja Eestis läbiproovitud lahendusi kodukoha atraktiivsemaks ja inimsõbralikumaks muutmisel.

E-kodukoha kompass on mõeldud:

  • Kohaliku elu eestvedajatele (kogukonnaühendused, seltsid, võrgustikud) õppematerjaliks ja tööriistaks, mis inspireerib muutusi esile kutsuma, kaasa rääkima ja ise kohalikku ruumi elavdama
  • Koolidele ruumiharidust ja osalusdemokraatiat toetavaks õppematerjaliks
  • Kohalikele omavalitsustele inspireerivaks tööriistaks, mis toetab kohalike suuremat kaasamist kodukohta puudutavatesse otsustesse
  • Aktiivsetele kodanikele eneseharimise ja ruumialase teadlikkuse tõstjaks

Autoriõigused: SA Eesti Koostöö Kogu, MTÜ Elav Tänav

Meeskond

Kuraator: Kairi Tilga, Eesti Koostöö Kogu
Kaasatud eksperdid: Teele Pehk, Elo Kiivet, Madle Lippus
Keeletoimetaja: Mari Klein
Disain: Mae Kivilo
Koostööpartnerid: MTÜ Elav Tänav