Eesti inimarengu aruanne 2019/2020

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020

Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud

Sest agulist, mis ääristas
me linna, vilets mulje saadi,
kesklinna see-eest vääristas
kuus-seitse gooti kelpfassaadi.
Siin – sulgund õued, müürid, kivid.
Toas plüüš ja koid ja papagoid.
Seal – kapsamaad, tuul, hütirivid,
Paar lahjat veist – ja lapsi, noid
kriim, kilav kari… Tehkem mööndus:
see polnud kõik. Seal vahel vööndus
veel hooneid asfaltteede veeris
ja villakesi pargipeidus,
kust võõrad käskiv silt pareeris…

Jaan Kross

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv artiklite kogumik, mis peegeldab ja mõtestab Eesti ühiskonna sotsiaalmajanduslikku olukorda ja võimalikke arengusuundi.

Tunnustatud teadlaste koostööna valmiv põhjalik aruanne panustab teadmuspõhise poliitika kujundamisse ning sellest kantud mõtteviiside ja teaduse populariseerimisse.

Eesti inimarengu aruanne lähtub ÜRO väljaantavast rahvusvahelisest inimarengu indeksist ja raportist.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Aruande digiversioon on avatud lähtekoodiga ja avatud andmetega.